International Conference

“An Integrated Approach in Mathematics Education and Teacher Training”

Hội thảo khoa học quốc tế

"Tích hợp trong Giáo dục Toán học và Đào tạo Giáo viên"

18-19/9/2018 – Hà Nội, Việt Nam

(International Conference on Mathematics Education

An integrated Approach in Mathematics Education and Teacher Training

September 18-19, 2018 – Hanoi, Vietnam)

(tải file pdf thông báo số 1 tại đây)

Hoạt động mới nhất
21/08, chiều: loạt Giấy mời đầu tiên đã được gửi qua thư Bảo đảm

11/09, chiều: chương trình chi tiết đã được sắp xếp xong, có thể tải về tại đây.

Tham gia nhóm
ICME2018 - HNUE
Nhóm Facebook thông tin nội bộ của Hội thảo
 

 

 

 

1. Mục tiêu của Hội thảo

- Trao đổi học thuật: Công bố các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực Giáo dục toán học và đào tạo giáo viên.

- Kết nối các nhà khoa học trong và ngoài nước.

2. Các chủ đề của hội thảo 

Hội thảo tập trung vào một số nội dung chính sau:

- Tích hợp trong Giáo dục Toán học và đào tạo giáo viên;

- Dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực học sinh;

- Phát triển tư duy của học sinh trong dạy học môn Toán;

- Phát triển năng lực dạy học cho giáo viên Toán;

- Chuẩn bị năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm ngành Toán;

- Dạy học môn Toán theo hướng liên hệ, vận dụng Toán học vào thực tiễn;

- Kiểm tra, đánh giá trong Giáo dục Toán học;

- Khai thác và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học  môn Toán.

3. Ngôn ngữ chính sử dng trong Hội thảo: Tiếng Anh và Tiếng Việt

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo 

- Thời gian: ngày 18 và 19 tháng 9 năm 2018

- Địa điểm:  Hội trường tầng 2, nhà K1 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

5. Đối tượng tham gia

Các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên,...

6. Thời hạn đăng ký và nộp báo cáo

Thời hạn cuối cùng nhận:

- Tóm tắt (Tiếng Việt và tiếng Anh)

 

31/07/2018

- Tệp trình chiếu (01 bản Tiếng Việt và 01 bản Tiếng Anh)

 

15/08/2018

- Đăng ký tham dự (thời hạn ban đầu)

 

18/08/2018

(thời hạn mở rộng)   28/08/2018

- Toàn văn báo cáo (để thẩm định, công bố trên Tạp chí Giáo dục)

 

04/09/2018

(thời hạn mở rộng)   16/09/2018

(xem chi tiết về quy cách và thể lệ nhận báo cáo tại đây)

Liên hệ

- từ trong nước:  TS. Trần Cường (email: trancuong@hnue.edu.vn, ĐT: 0915101054);

- từ nước ngoài:  TS. Vũ Đình Phượng (email: phuongvd@hnue.edu.vn, ĐT: +84 912469485); TS. Nguyễn Phương Chi (email: chinp@hnue.edu.vn, ĐT: +84 944584339); 

-  về Kỷ yếu hội thảo: TS. Nguyễn Tiến Trung (email: nttrung@moet.gov.vn, ĐT: 0982929468);

- về những nội dung khác: TS. Lê Tuấn Anh (email: anhlt@hnue.edu.vn, ĐT: 0946030653).